הקליניקה2019-05-17T11:26:55+00:00

מרכז לפיזיותרפיה ואסתטיקה

מכשירים

המכשירים שלנו

מיקום בעיר